Bibliya: Genesis #1 “Ang Paglikha”

Bibliya: Genesis #1 “Ang Paglikha”

Ang mito ng paglikha ayon sa Sagradong Bibiliya, binigkas sa lenggwaheng Filipino upang patuloy na makipag-usap at gumabay sa mga Filipino.

Advertisements